Jumat, 25 Mei 2018

Daftar Calon Santri Putra Diterima di SMP Syubbanul Wathon Th. Ajaran 2018/ 2019Berikut di bawah adalah Daftar Calon Santri Baru Putra yang dinyatakan lolos tes seleksi dan diterima di SMP Syubbanul Wathon, Pondok Pesantren API Asri:NO. PENDAFTARAN NAMA LENGKAP DITERIMA DI ASAL SEKOLAH
SMP-TGL-12 Azka Nurul Atqia SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Kemangguhan
SMP-TGL-13 Dava Fikri Alfian Sutanto SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Kemangguan
SMP-TGL-16 Ahmad Tsakif Bisri Al Fakih SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIP Haji Soebandi
SMP-TGL-25 Ahmad Muzakki Ghutsni Mubaarok SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Yappi Kalangan
SMP-TGL-43 Ahmad Zainul Mustofa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N Kamongan
SMP-TGL-52 Andika Arya Saputra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N 1 Tidar
SMP-TGL-54 Ahmad Faiz Syauqi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N 2 Kandangan 02
SMP-TGL-60 Muhammad Syaiful Ummam SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Tuans Harapan
SMP-TGL-62 Muhammad Fitroni SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Integral Luqman Al-Hakim 02 Batam
SMP-TGL-63 Muhammad Fakhrur Roid SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N 3 Batuaji
SMP-TGL-65 Wafa Haikal Faza SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Sucen
SMP-TGL-74 Tanwirul Fuadi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kebonsari
SMP-TGL-76 Karim Rasyid Hamid SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N 1 pangenrejo
SMP-TGL-77 Muhammad Farkhan Rabbani SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N Kalibeji 6
SMP-TGL-86 Muhammad Azam Maulidi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N Secang 2
SMP-TGL-95 Ahmad Anas Marulloh SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Roudotul Qur'an
SMP-TGL-99 Muhammad Dovan Bagas Ardiyanto SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Al- Azhar
SMP-TGL-102 Irfan Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD N 17 Kikim Timur
SMP-TGL-108 Zidan Zalid Allawi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Wringin Putih 2
SMP-TGL-109 Rizqi Saputra Pratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Banyudono 04
SMP-TGL-111 Irfan Alifulmuna SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI NU Trimulyo
SMP-TGL-113 Verdi Budi Rahmawan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Zaid Bin Tsabit II
SMP-TGL-136 Muhammad Faiz Daffa Dzulhazmi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Danurejo Mertoyudan Magelang
SMP-TGL-138 Dimas Amirurrohman SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Danurejo
SMP-TGL-157 Muhammad Ridwan Auliansyach SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Zaid Bin Tsabit Blondo, Mungkid, Magelang
SMP-TGL-158 Muhammad Yaqut Raja Aqsa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Mlilir
SMP-TGL-163 Ahmad Farhan Hidayat SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Al-Madinah Wonosobo
SMP-TGL-167 Muhammad Shofyan Nur Ramadhan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sirahan 1
SMP-TGL-171 Andhika Raihan Fauzi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Gambasan 1
SMP-TGL-184 Muadz Al Alid Ahsin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Salsabila Purworejo
SMP-TGL-185 Andhika Rizky Pratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Salsabila 5 Purworejo
SMP-TGL-188 Akbar Indra Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Salsabila 5 Purworejo
SMP-TGL-189 Firdaus Ilma Jelang Fitra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Salsabila 5 Purworejo
SMP-TGL-191 Hanasta Tahta Maiyatullah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Terpadu Salsabila Purworejo
SMP-TGL-193 Muhamad Fata Adinsyah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Tahassus
SMP-TGL-195 Ferdy Dazky Nugroho SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Pandean 2
SMP-TGL-196 Joko Setiyo Utomo SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD IT Al Umar Ngargosoko
SMP-TGL-198 Ahmad Rizal Azizi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Bandongan 3
SMP-TGL-199 Ahmad Athoillah Almadany SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Nurul Islam
SMP-TGL-218 Faris Yusra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Wali Songo Podo
SMP-TGL-227 Muhammad Zidan Sahil SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Rapah
SMP-TGL-231 Andika Armyn Putra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Banyubiru 1
SMP-TGL-235 Ahmad Wajih Royyan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Ma'arif Rowoboni
SMP-TGL-236 Dafi Ahmad Nafiulfikri SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kebumen Banyubiru
SMP-TGL-242 Muhammad Hafizh Habiburrohman SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Badran Kranggan
SMP-TGL-252 Fredi Dwi Purnama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Karangjati
SMP-TGL-255 Ahmad Ja'far Firanto SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Banyubiru 1
SMP-TGL-262 Daffa Alwan Alghozy SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Islamiyah
SMP-TGL-265 Rasyid Baskoro Ibramovic SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Terpadu Ma'arif Gunungpring
SMP-TGL-275 Muhammad Zidana Fathurrahman Awwabin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Assalamah
SMP-TGL-282 Ari Rifqi Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Bukit Jaya
SMP-TGL-311 Aditya Putra Pratana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Jatiyoso
SMP-TGL-313 Muhammad Aufa Aknaf Bahbahi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Jatiyoso
SMP-TGL-326 Nazriel Ilham SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sogoyasan
SMP-TGL-331 Akhsin Wahyudi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Regunung 1
SMP-TGL-336 Farrel Akira Syadid SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Sumber Sukorejo
SMP-TGL-348 Khusni Zaky Sofwan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Jihad 2 Kebon Rejo
SMP-TGL-369 Muh Adib Sulukinnaja SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Suren Gede
SMP-TGL-370 Fadin Maulana Santoso SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Kertek
SMP-TGL-375 Mukhamad Fatikh Mathlubi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Gedompon II
SMP-TGL-384 Ahmad Naufal Ghifari SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Bukhara
SMP-TGL-389 Abdullah Sultan Zarrahman SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga
SMP-TGL-390 Muhamad Subhan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Terpadu Ma'arif
SMP-TGL-391 M. Ilham Ulil Abshor SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Budiluhur
SMP-TGL-400 Muhammad Widad Nabil Aqli SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Walisongo Sumberarum
SMP-TGL-414 Nayoan Diaz Ahmad Mehdi Mahdaviqia SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN Gubug
SMP-TGL-426 Nizam Maulana Afnan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD IT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-438 Zaki Ahmad Rajib SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Wonosobo
SMP-TGL-453 Taufan Arief SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN Pringanom
SMP-TGL-456 Muhammad 'Aliyyul Munif SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Gondangrejo
SMP-TGL-457 Faqih Ainun Lubab SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD IT Salsabila Purworejo
SMP-TGL-464 Saufa Ni'am Kadha SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Pendowo
SMP-TGL-466 Moh Harissudin Sectio SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Kalikajar
SMP-TGL-467 Muhammad Fachri Syafrudin Shofi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sutoragan
SMP-TGL-468 Muhammad Fudlel Machfudh SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Imam Puro Saturagan
SMP-TGL-470 Faqih Ahmad SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Margoyoso
SMP-TGL-471 Arfa Kurnia Pratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Depokrejo Kebumen
SMP-TGL-488 Yoga Fatkhurahman SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN No 1
SMP-TGL-491 Zakki Zafirul Chukma SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Muneng
SMP-TGL-497 Maftuh Hasbi Ma'mum SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Suren Gede
SMP-TGL-500 Reyvan Fairuuz Rifsty SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Bergaskidul 01
SMP-TGL-509 Raya Rambu Rabbani SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Surokonto Kulon
SMP-TGL-517 Mohammad Badri Kafabik SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Nyatnyoto 3
SMP-TGL-535 Muhammad Zulfikar Bintang Pamungkas SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Secang 2
SMP-TGL-537 Muhammad Najih Hasan Hasbala SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Kalibeber
SMP-TGL-551 Muhammad Zakka Ramadhan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Terpadu Ma'arif
SMP-TGL-553 Naufal Yoanur Saiddafa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Gunung Pring
SMP-TGL-559 Muhamad Latif SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 9 Wonosobo
SMP-TGL-560 Alfaris Rachmani Rafiansyah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Tambakaji 01
SMP-TGL-567 Muhamad Kevin Zakaria SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Posong
SMP-TGL-575 Muhamad Ilham Mahfuds Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Suren Gede
SMP-TGL-585 Muhammad Irfan Muzakki SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Kedungsari
SMP-TGL-587 Maulana Surya Nugraha SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT An-Nadwa Islamic
SMP-TGL-591 Naufal Prima Dani SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Parakan
SMP-TGL-592 Kusuma Perdana Ally Radjendra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Mina
SMP-TGL-594 Muhamad Alfin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Sukorini
SMP-TGL-595 Khoirul Muna SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Madinah
SMP-TGL-604 Jundi Amal Ananta SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Al-Firdaus
SMP-TGL-605 Mirza Dhikri Maula SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Huda Kutoanyar
SMP-TGL-613 Ahmad Hafidz Aufa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Menggoro
SMP-TGL-620 Muhammad Safiq Al- Farabi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Terpadu Ma'arif Gunungpring
SMP-TGL-633 Wildan Zaenal Alim SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-636 Rofiq Nurfaizin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-637 Azka Rafi'ul Ulum SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-638 Nur Muhammad Afrizal SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-642 Em Wadinal Husna SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-655 Zidatullah Malikul Hakim SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Penaruban
SMP-TGL-656 Adib Hilmi Dzaky SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Depokrejo
SMP-TGL-659 Nasrulloh SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN Watuagung
SMP-TGL-660 Wantoro SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Blengorkulon
SMP-TGL-666 Abdulloh Muktafin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muh Mlangi
SMP-TGL-674 Roykhan Birul Waldain SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Boja
SMP-TGL-683 Faqih Nabhan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Ar Rahmah Suruh
SMP-TGL-685 Ramdhan Dwi Pangestu SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kaliurip Bener
SMP-TGL-688 Muhammad Zahrul Albab SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Islam
SMP-TGL-701 Ibrahim Majid SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Kranggan
SMP-TGL-717 M. Likay Kafa Aliyan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Lemahduwur 02
SMP-TGL-735 Dadi Maulana Muhammad SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Alam Harapan Ummat
SMP-TGL-741 Afananudien Kamal SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Salatiga 2
SMP-TGL-742 Ubaidillah Musyafa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Insan Harapan
SMP-TGL-746 Arief Maulana Haby SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Genuk 01
SMP-TGL-756 Muchamat Yusuf Pamungkas SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sriwungu
SMP-TGL-757 Naufal Miftahul Sidiq SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Kranggan
SMP-TGL-758 Daffa' Akmal Assadaad SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif Pulutan
SMP-TGL-786 Fayzal Zidant Habibi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Adirejo
SMP-TGL-797 Muhammad Kamilul 'Irfan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Sananul Ula Daraman Srimartani
SMP-TGL-803 Bragi Yusuf Laceza SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Bedono 03
SMP-TGL-804 Fikri Awaluddin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Wonoroto
SMP-TGL-805 Muhammad Zidane Mazharuddin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Ngadiharjo 1
SMP-TGL-807 Andhika Rafif Adli Pamungkas SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Pluit 01 Pagi
SMP-TGL-810 Abi Anam Ibnu Sina SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Sudagaran
SMP-TGL-813 Difaa' Rahmani Fauzi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Salatiga
SMP-TGL-821 Akhmad Alfi Fauzi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Pasuruhan 2
SMP-TGL-827 Nasrul Hanif Purwandi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Permata Bunda Bawen
SMP-TGL-842 Akses Farhan Fahreza SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Alam Al-Hikmah
SMP-TGL-843 Muchammad Cahyo Nugroho SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-845 Muhammad Abhinaya Bahar Baswara SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-854 Alif Yusuf Nuratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Pangeran Diponegoro
SMP-TGL-860 Agri Willi Saadi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Wonosobo
SMP-TGL-861 Andhika Abdulloh Fahmi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Cilempuyang 02
SMP-TGL-862 Mohamad Jibrael Mustofa SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kuripan 1
SMP-TGL-869 Syahrul Syahriza SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Eka Tjipta Perdana
SMP-TGL-875 Muhammad Farih Ibnu Mahin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Arrosyidin Payaman
SMP-TGL-876 Salisa Begawan Sakti SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Al Madina Purworejo
SMP-TGL-883 Maulana Wisnu Dzulqornain SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Kertodeso
SMP-TGL-889 Hilmi Akmal Almaturidi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Khairaat
SMP-TGL-891 Zulfikar Ridwan Aziz SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Semampir
SMP-TGL-892 Muhammad Arif Setiawan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN Tegalarum
SMP-TGL-900 Ahmad Zacky SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Ngagoretno 2
SMP-TGL-909 Ahmad Nauval SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al Falah
SMP-TGL-920 Irham Ahmad Rifqiy SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN 1 Semarang
SMP-TGL-927 Tri Kurniawan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arih Al Islam
SMP-TGL-947 Muhammad Arifky Hanif Afrizal SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Ngabean
SMP-TGL-963 Muhammad Fatkhurohman Alfin Al-Ghozali SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Genuk 01
SMP-TGL-964 Muhammad Alfan Ma'ruf SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Genuk 01
SMP-TGL-975 Tsaqif Aulia Rahma SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al-Islam Kaliabu
SMP-TGL-985 Laga Karya Dinanta SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Giritengah 2
SMP-TGL-1004 Dewa Rangga Putra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Ar Risalah
SMP-TGL-1007 Sultan Zavar Fawaz Ar-Rasyid SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga
SMP-TGL-1018 Veried Kafi Abdul Khalim SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Mu'alimin Kalikobok II
SMP-TGL-1020 Wildan Habiburrohman Muzakki SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Blimbing
SMP-TGL-1021 Dwista Egar Adhika SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Banyuwangi I Bandongan
SMP-TGL-1022 Bagus Salim Nugraha SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDI Ummul Quro
SMP-TGL-1024 Muhammad Khadziqul Adzhan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIWS Podo
SMP-TGL-1033 Sultan Badruddin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Harapan Bunda
SMP-TGL-1042 Gaza Fahni Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Maarif Patak Banteng
SMP-TGL-1046 Zaki Alfarel Jatra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 1 Grabag
SMP-TGL-1062 Vauzan Puji Laksono SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sriwedari 1
SMP-TGL-1078 Muhammad Fawwaz Aidin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 4 Wates
SMP-TGL-1100 Bagas Putra Pratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Muntilan
SMP-TGL-1101 M. Fasha Kautsar SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Krajan
SMP-TGL-1108 Nabyl Abid Hidayatullah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Prajegsari 2
SMP-TGL-1111 Muhammad Rizky Agustya SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Al Firdaus
SMP-TGL-1115 M Afla Dzulniam SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 005 Gelora
SMP-TGL-1131 Ahmad Taslimurrifqi SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif
SMP-TGL-1146 Mokhamad Irsyadul Ishdaq SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sokorejo
SMP-TGL-1152 Alif Zidan Putranto SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDIT Izzatul Islam Getasan
SMP-TGL-1156 Yoean Erlang Sapto Aji SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Candirejo 2
SMP-TGL-1160 Muhammad Azka SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Timbang
SMP-TGL-1165 Muhammad Khoirul Wafda SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Boja
SMP-TGL-1171 Ezza Maulana SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Islam Gintungan
SMP-TGL-1174 Ahmad Fadhli Rifa'I SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Semper Barat II Pagi
SMP-TGL-1185 Muhammad Yusuf Purwandono SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kalibening
SMP-TGL-1189 Ahmad Nurul Huda SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDS Eka Tjipta Perdana
SMP-TGL-1190 Muhammad Khadziquenuha SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Krandegan
SMP-TGL-1192 Hanunggalih Lucky Yahya SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 3 Jebed
SMP-TGL-1193 Farid Ikhsanuddin SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN Jejeran
SMP-TGL-1194 Muhammad Sulaiman Azzahra SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MIN 1 Bantul
SMP-TGL-1198 Salman Dwi Ramadhani SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 02 Sidorejo
SMP-TGL-1208 Fawwaz Aqila Achmad SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Kesongo 01
SMP-TGL-1214 Irsad Hudaifah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Sugihmas 2
SMP-TGL-1220 Afif Nur Rifky Wicaksono SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD Muhammadiyah Sagan
SMP-TGL-1223 Rohmat Dhani Prasetyo SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Ngadiharjo 1
SMP-TGL-1231 Ahmad Danial Rahman SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN Bandongan 3
SMP-TGL-1234 Galan Ulil Afwan Pratama SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Al Fatah
SMP-TGL-1235 Muhammad Salik Sabilillah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Ma'arif NU 02
SMP-TGL-1249 Muhammad Farel Nugraiyantirta SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SD IT Assalam
SMP-TGL-1259 Fatih Ghana Tsania SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Muhammadiyah Karanganyar
SMP-TGL-1260 Muhammad Wildan Al- Faiz SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo MI Assalam
SMP-TGL-1263 Muhammad Faisal Alfalah SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo SDN 2 Sukorejo
SMP-TGL-10 Muhamad Haikal SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIS Pacar
SMP-TGL-14 Muhammad Lintang Surya Wicaksono SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Harjosari 01
SMP-TGL-15 Hanan Maulana SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Batursari 6
SMP-TGL-23 Muhamad Solih Aqimudin
Muhamad Solih Aqimudin
SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD N Kebonsari
SMP-TGL-50 Muhammad Zulfian Guruh Fisabilillah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD N Panjang 2
SMP-TGL-53 Narza Ramadani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD N 2 Surengede
SMP-TGL-69 Dwi Maulana Purbo Wicaksana SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Maarif Pulutan Salatiga
SMP-TGL-75 Wendi Alfianto SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD N Langgeng
SMP-TGL-78 Rozak Patahul Alim SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD N Asemdoyong
SMP-TGL-83 Muhammad Rizal Ardiansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Banyudono 04
SMP-TGL-89 Ahamd Luqmanudin Haqiqi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Salafiyah
SMP-TGL-127 Muhammad Naufal Nurtahta SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Rejosel 1
SMP-TGL-151 Lukman Wafa Affandi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Ikhlas Parakan Kauman
SMP-TGL-156 Calvin Alvaro Rashad SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Islam Al Azhar 29 BSB
SMP-TGL-172 Wyandha Shevaco Pratama SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-TGL-182 Muhamad Lucky Ahmadinejad SMP Syubbanul Wathon Bandongan Mi Ma'arif Kalibeber Mojotengah
SMP-TGL-192 Daffa Raihan Irawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Ngaliyan 03
SMP-TGL-204 Muhammad Alfa Al Hadid Prasetyoko SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Salsabila
SMP-TGL-205 Muhammad Aziz Abdillah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Salsabila 5 Purworejo
SMP-TGL-222 Ahmad Arif Al Hakim SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI tuhfatul Mubtadiin 1
SMP-TGL-225 Farkhan Ilham Rosyid SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Kedungsari 1 Magelang
SMP-TGL-245 Ananda Rafi Zhafran Afta SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Trimaja
SMP-TGL-246 Hadan Maqola Arfada SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Badran
SMP-TGL-279 Putra Syahrul Mu'alief SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Mlilir 1
SMP-TGL-285 Syamsul Huda SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDS Bakti Pertiwi
SMP-TGL-295 Rafiq Muzakki SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIS Kemasan
SMP-TGL-309 Aditia Imam Nur Utomo SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Brebes 08
SMP-TGL-310 Faiq Al Mubdi'u SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al Azmi
SMP-TGL-324 Muhammad Saichul Mujib SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Miftahul Akhlaqiyah
SMP-TGL-325 Hilal Fahmi Al-Fikri SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sumberbening 1
SMP-TGL-340 Muhammad Helmi Bignada SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Al-Kamilah
SMP-TGL-347 I'bar Mulana Yusuf SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Istiqomah Sambas
SMP-TGL-352 Muhammad Yuan Ainal Kamali SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif NU Sokawera
SMP-TGL-356 Azril Zanzabil SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pujut 1
SMP-TGL-363 Naufal Haidar Baroja SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Susukan
SMP-TGL-368 Khoiril Ngarifin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Al Umah
SMP-TGL-372 Aji Dinata SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Jabres
SMP-TGL-392 Maulana Ifrandani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Munkid 2
SMP-TGL-403 Fery Ardiansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Assabiquun
SMP-TGL-407 Defino Lutfi Pratama SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Dadapayam 2
SMP-TGL-408 Adityas Sulistya Nova Anggoro SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Bringin 2
SMP-TGL-409 Yusron Farih Fathani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Genito
SMP-TGL-412 Muhammad Nur Adib SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Guppi Sumberwulan
SMP-TGL-423 Muhammad Syaiful Anwar SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Paripurno
SMP-TGL-432 Muhammad Hakimudin Murdiyanto SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Mendiro
SMP-TGL-440 A Idris Ghozali SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Rejosari
SMP-TGL-442 Muhammad Aura Nasrul SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Muhammadiyah Bandongan
SMP-TGL-447 Muhammad Imdadurrohman Ali Syari'at SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pucungrejo 1
SMP-TGL-452 Shiba Putu Khothiruzaki SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Istiqomah Sambas Purbalingga
SMP-TGL-455 Zaenal Fatkhul Ngulum SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD VIP Ma'arif NU
SMP-TGL-481 Muhammad Jeffri Alfurqon SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Annur Al-Musyarrof
SMP-TGL-487 Reza Nugraha Rahmadhani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 207/IV
SMP-TGL-501 Muhammad Fauzi Al-Amin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD 1 Plataran
SMP-TGL-505 Muhammad Nabiludin SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al Ma.ruf Rowoboni
SMP-TGL-507 Iqbal Maulana SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Babakan
SMP-TGL-512 Vanizza Tomy Setyawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Ngasinan 1
SMP-TGL-516 Muhammad Kaeza Ilham Fikri Bahar SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD IT Assalam Ungaran
SMP-TGL-523 Muhammad Amirul Khalim SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kadirejo 03
SMP-TGL-531 Gustaf Adiyatma Alfito SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Imam Puro
SMP-TGL-533 Ahmad Munif Hidayatullah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Argopeni
SMP-TGL-538 Muhamad Rafi' Aryanto SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Tegalrandu
SMP-TGL-540 Fuad Hasan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pakopen 02
SMP-TGL-547 Rafid Pratama Yulianto SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Susukan 01
SMP-TGL-565 Fahmi Rizqo Afifi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN Ringinanom
SMP-TGL-570 Muhammad Afif Awaludin SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIS Al-Islam Tempel
SMP-TGL-572 Muhammad Salza Agustian SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Azmi
SMP-TGL-597 Muhammad Syarif Hidayat SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Islam
SMP-TGL-599 Rivan Nor Ajiddin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Pagersari
SMP-TGL-610 Ahmad Sabili SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 3 Karangwuni
SMP-TGL-627 Zidny Haizzuddin SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Suren Gede
SMP-TGL-629 Iqbal Maulana Mufid SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-630 Maulana Gibran Adriansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-634 Nadhif Muhammad Syafin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-640 Muhammad Fathur Rizki SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-647 Makarimal Ikhsan SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Kalibeber
SMP-TGL-648 Nur Muhammad Harist SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pucangrejo
SMP-TGL-671 M Faris Tamam SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Turunrejo
SMP-TGL-672 Cherwin Wafi Darmawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Grabag 1
SMP-TGL-675 Muhammad Fadhil Ibnu Rosyadi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kemambang 2
SMP-TGL-695 Muhamad Hanif Dzakwan SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Miftahul Hidayah
SMP-TGL-696 Hanif Fauzan Juniata SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Kranggan
SMP-TGL-700 Egga Paksi Abrista Farel Sussetyawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Jampiroso I
SMP-TGL-727 Mas Aji Utomo SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Nyatnyoto 1
SMP-TGL-740 Alwi Ahmad Nasir SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Kalibeber
SMP-TGL-760 Muhammad Alfandi Haikal SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Campursari
SMP-TGL-765 Muhammad Malakhim Efendi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN 2 Temanggung
SMP-TGL-770 Indra Mahkyudin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kedunguter 01
SMP-TGL-771 Salim Maulana SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Assalam
SMP-TGL-772 Slamet Supriyadi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Tengki 2
SMP-TGL-774 Zidane Hafiz Diaz Saputra SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Susukan 01
SMP-TGL-781 Handika SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Munggangsari
SMP-TGL-784 Fawaz Azkal Khoiri SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN Purwokerto
SMP-TGL-789 Marsal 'Ilmi Nafi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Balapulang Wetan 07
SMP-TGL-793 Muhammad Hafidz Nur Hidayat SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Candirejo
SMP-TGL-809 Anugerah Wintang Adi Birawa SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sudirman
SMP-TGL-814 Muhammad Sa'id Njih SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Tuntang 03
SMP-TGL-823 Alfan Izulhaq SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Hidayah
SMP-TGL-829 Fadly Rahma Dani SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Kembangsari
SMP-TGL-837 Alan Smith SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Islam Ulil Albab
SMP-TGL-841 Muhammad Nanda Rifki SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Azmi
SMP-TGL-844 Aditya Fahmi Al Faruq SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-846 Achmad Syuhadak SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-847 Muhammad Latif Azzaky SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo
SMP-TGL-857 Muhammad Daffa Alif Putranto SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Huda Pasuruhan
SMP-TGL-866 Rafli Amirul Mizan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Srondol Wetan 05
SMP-TGL-872 Moh. Randy Al Fanany SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Walisongo Kanji 2
SMP-TGL-873 Muhammad Alfan Aula SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Sarirejo
SMP-TGL-887 Dwi Irfan Taufik SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Grabag 1
SMP-TGL-894 Muhammad Adil Khaidar SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Ulul Albab Pekalongan
SMP-TGL-895 Muhammad Nurul Mawahib SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pasurenan
SMP-TGL-899 Muhammad Agiel Bayu Pamungkas SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-TGL-901 Balancya Radya Diwa SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Terpadu Ma'arif
SMP-TGL-914 Muhammad Iqbal Baehaqi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 001 Sagulung
SMP-TGL-926 Muhammad Bagus Faliq Faza SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Baran
SMP-TGL-952 Alfian Husni Mubarok SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 3 Sawangan
SMP-TGL-960 Daffa' Sadid Ahmad SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-TGL-965 Arkan Haris Chandra SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Miftahul Ulum 01
SMP-TGL-980 Haddav Aziva Imdad SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 6 Wonosobo
SMP-TGL-983 Fendi Ahmad SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kaligending
SMP-TGL-991 Zaenal Ulil Albab SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sikuning 2
SMP-TGL-999 Zaqi Maulana Firmansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Salafiyah Tanjungsari
SMP-TGL-1001 M. Ibnu Ulil Irsyad SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 2 Bali Agung
SMP-TGL-1014 Ulin Nuha SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Patakbanteng
SMP-TGL-1017 Rizqi Asnawi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Mlilir
SMP-TGL-1032 Eka Saputra SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 114/X Pandan Jaya
SMP-TGL-1034 Donavan Aria Alam SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sarirejo
SMP-TGL-1035 Donivan Indra Alam SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sarirejo
SMP-TGL-1038 Yoga Aditama SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Banyuadem
SMP-TGL-1050 Ali Muhammad Nadzif SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Randusari
SMP-TGL-1054 Muchamad Reza SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Temanggung 1
SMP-TGL-1060 Ahmad Widiantoro SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Girirejo 2
SMP-TGL-1063 Muhammad Andika Febrian SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kalijoso
SMP-TGL-1064 Fikri Luthfi Yansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Pratama Mandiri
SMP-TGL-1065 Maftih Hadi Wijaya SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Bahrul Ulum
SMP-TGL-1070 Abdurrohman Al Idris SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Nurul Huda
SMP-TGL-1073 Danang SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 2 Bandunggede
SMP-TGL-1074 Asyfaq Izzy SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD 6 Kedungwuni
SMP-TGL-1076 Caesar Maulana Firjatullah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Muhammadiyah
SMP-TGL-1081 Mizan Al-Khasani SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-TGL-1087 Sahrul Gunawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Cenggini 01
SMP-TGL-1102 Mohammad Aksa Almadina SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 4 Kutoharjo
SMP-TGL-1103 Muhammad Faza Alfayyadi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kalinegoro 5
SMP-TGL-1141 Gallang Elfand Arzocca SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Assalam Ungaran Barat
SMP-TGL-1144 Fuad Ramdhani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Tunas Harapan 01 Semarang
SMP-TGL-1150 Bagus Abdul Kholik SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Ngluwar 2
SMP-TGL-1155 Muhamad Anik Nofa Anafi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Petung I
SMP-TGL-1162 Muhammad Yoga Ardiansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 01 Pekuncen
SMP-TGL-1176 Dimas Farin Prafatma SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Miftahul Falah Batur 01
SMP-TGL-1177 Fredrie Suryo Susilo SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Mangunsari
SMP-TGL-1179 Rifqi Amieqo Mujtaba SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Panasan
SMP-TGL-1188 Muhammad Rizki SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Tuksongo 1
SMP-TGL-1206 Muhammad Ludfi Hilma Fazam Zama SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Islam
SMP-TGL-1224 Dealova Aufaryel Yusuf Hariyanto SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Langensari 03
SMP-TGL-1236 Muhammad Rizki Hanafi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Adwardo Selomerti
SMP-TGL-1265 Isna Fatchun Naja SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI NU 52 Mororejo
SMP-TGL-1266 Muhammad Adam Restu Aji SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Terpadu Gunungpring
SMP-BDG-1 Midkhat Syarofunni'am SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Jogomulyo
SMP-BDG-3 Dhiyaul Haq Jahfal Ahmad SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Trimaja
SMP-BDG-5 Dimas Sulistyo Mudzakir SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Jogomulyo
SMP-BDG-7 Fikri Hakim Ash Shidiqy SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Simberarum 1
SMP-BDG-9 Khoiris Shibyan SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Islam Gandekan
SMP-BDG-12 Naufal Zaqy Santoso Hidayatussholihin SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Sawangan 4
SMP-BDG-13 Ahmad Amin Nur Solihudin SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Iman Bambusari 1
SMP-BDG-17 Faza Awal Zulfikri SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al-Iman Bambusari 1
SMP-BDG-18 Yaafi' Rihhadul Aisy SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Kadilangu
SMP-BDG-20 Setyo Adi Nugroho SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Zaid Bin Tsabit
SMP-BDG-22 Muchamad Maulana Yusuf SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 2 Gambasan
SMP-BDG-26 Dennis Viananta Ramadani SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kaliangkrik
SMP-BDG-27 Abrar Habibi Althaf SMP Syubbanul Wathon Bandongan SD Terpadu Ma'arif Gunungpring
SMP-BDG-28 Muhamad Dafa Adi Rangga SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Jambu 01
SMP-BDG-29 Bagus Choirul Rafly SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDS Paku Juang
SMP-BDG-30 Muhammad Bahi Zaidan Khan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDIT Ihsanul Fikri
SMP-BDG-34 Andika Rifki Prasetyanto SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pogung Juru Tengah
SMP-BDG-36 Agha Sheikisiwa Khuzaidi SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Tuksongo
SMP-BDG-37 Khaidar Fatah Haryanto SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN 1 Temanggung
SMP-BDG-39 Khotibul Umam Zuhdi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Tanjungsari
SMP-BDG-43 Muhammad Wildan Musthofa SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Tuksongo
SMP-BDG-45 Muhammad Mufid SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Panjang 03 Ambarawa
SMP-BDG-53 Muhammad Erziqo Ghifari SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Al Islam
SMP-BDG-54 Yosef Ilsyah Kautsar Amandangi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Belik
SMP-BDG-55 Muhammad Sajjad SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-BDG-56 Muhamad Aji Setya Pratama SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kaliputih
SMP-BDG-57 M. Denis Pramudiva SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kaliputih
SMP-BDG-58 Ahmad Dani Bahrul Ulum SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kaliputih
SMP-BDG-59 Putra Restu Setyawan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Kaliputih
SMP-BDG-60 Riski Ahmad Wahyudi SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Rejondani
SMP-BDG-61 Bogi Satria Rathanda SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Rejondani
SMP-BDG-62 Muhammad Syaeful Rochman SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Kartoharjo
SMP-BDG-65 Lucky Armada Andriansyah SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Penaruban
SMP-BDG-66 Muhamad Farhan Mubarok SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Ma'arif Sirahan
SMP-BDG-69 Dika Dwi Pramana SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Jambu
SMP-BDG-70 Aditya Dwi Widianto SMP Syubbanul Wathon Bandongan
SMP-BDG-71 Raditya Zaidan Halim SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN 1 Tegorejo
SMP-BDG-72 Ahmad Noren Aufa SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Pucang
SMP-BDG-73 Muhammad Azka Syaiful Asyri SMP Syubbanul Wathon Bandongan MI Arrosyidin Kebumen
SMP-BDG-74 Bintang Ridho Saputra SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN 1 Temanggung
SMP-BDG-75 Affan Haque Kusumajati SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN 1 Temanggung
SMP-BDG-76 Arju Alfan Hidayat SMP Syubbanul Wathon Bandongan MIN Nglaris
SMP-BDG-77 Novri Syaiful Ikhsan SMP Syubbanul Wathon Bandongan SDN Rejondani
SMP-BDG-78 Muhammad Hilmy Yusuf SMP Syubbanul Wathon Bandongan


Bagi Calon Santri Baru yang dinyatakan diterima, dimohon untuk segera melakukan registrasi sesuai ketentuan DISINI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar